06-39376800

Melden van overlijden:
06 - 39 37 68 00

Via dit nummer kunt u mij dag en nacht bereiken.
Ik help u stap voor stap verder.

VORMGEVER VAN EEN HERINNERING

Dagelijks stap ik in een wereld die, voor hen die het aangaat, tot stilstand lijkt te zijn gekomen. De enige zekerheid in het leven is, zo zegt men, dat er een einde aan komt. Als de wereld een podium is, speelt ieder daarop zijn eigen rol. Voor zijn of haar naasten is dit altijd de hoofdrol. Hoe groot of klein deze rol ook is geweest, welk tijdsbestek het ook heeft gevraagd. De spelers zijn geliefd en onvervangbaar voor hun naasten. Het is de cirkel van het leven die wij allen volgen. Het laatste decor waarin wij te zien zijn is die van de uitvaart. Hoe het verloop daarvan is mag ik mede vorm geven, als loods, als regisseur.

Het uitgangspunt daarbij wordt gevormd door ‘het verhaal’ van iemands leven. Een uitvaart kan ‘groot’ of ‘klein’ zijn, veel of weinig belangstellenden op de been brengen. Het zijn de details die het verschil maken. De persoonlijke accenten in woorden, in decorum en in materialen maken de genegenheid en liefde die de nabestaanden hebben voor hun dierbare bijna tastbaar bij het laatste afscheid. Die herinnering help ik graag vormgeven.

Robert Landsman


"Toen de broer van mijn man overleed zei mijn maatje, Robert als het mijn tijd zal zijn wil ik dat jij ook bij mij alles gaat verzorgen."