06-39376800

Melden van overlijden:
06 - 39 37 68 00

Via dit nummer kunt u mij dag en nacht bereiken.
Ik help u stap voor stap verder.

informatie

BESPREKEN EN BEGELEIDEN UITVAART EN CORONAVIRUS

update 14 oktober

De maatregelen zijn opgenomen in een routekaart. Daarin wordt een uitzondering gemaakt voor uitvaarten.

De verscherpte coronamaatregelen in het kort
De verscherpte maatregelen gaan in per woensdag 15 oktober 2020 om 22.00 uur. Hieronder geeft het bestuursteam coronavirus kort weer waar bij uitvaarten rekening mee gehouden moet worden.

 • Voor thuisbezoek geldt dat maximaal 3 personen van een ander huishouden ontvangen mogen worden en maximaal 1 bezoek per dag.
 • Voor uitvaartplechtigheden geldt dat er maximaal 100 bezoekers binnen en 250 buiten zijn toegestaan. Hiermee toont de overheid oog te hebben voor het belang van een goed afscheid.
 • Nog altijd is de belangrijkste regel: houdt minimaal 1,5 meter afstand. Uitvaartlocaties werken met routes om nabestaanden en bezoekers daarbij te helpen. Ook middels aangebrachte attenderingen wordt op het houden van afstand gewezen. Uitvaartmedewerkers zullen aanwezigen op het naleven van de afstandsregel (blijven) aanspreken.
 • Ook bij een uitvaart geldt: was regelmatig uw handen. Voor bezoekers staan ontsmettingsmiddelen klaar: gebruik die!
 • Aanwezigen bij een uitvaart worden verzocht hun contactgegevens te noteren. Deze worden alleen gebruikt voor bron- en contactonderzoek in geval van een coronabesmetting.
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes. Een mondkapje is lastig bij uitvaarten. Toch roepen wij nabestaanden, bezoekers en medewerkers op om ook bij een uitvaart - en met name tijdens verplaatsingen in bijvoorbeeld een uitvaartcentrum of crematorium - een mondkapje te dragen: het is belangrijk om daar waar veel mensen samenkomen de besmettingskans zo veel mogelijk te beperken. En natuurlijk kunt u het mondkapje tijdelijk even afdoen, als u tijdens de plechtigheid een toespraak houdt.
 • Uitvaartcentra zijn uitgezonderd van de horecasluiting. Na de uitvaartplechtigheid mag dus catering aangeboden worden. Bezoekers en nabestaanden hebben dan een zitplaats en verplaatsingen worden zoveel mogelijk beperkt.
 • De corona-routekaart van de overheid bevat maatregelen om het alcoholgebruik buitenshuis te beperken, om zo de naleving van de coronamaatregelen te beperken. De brancheorganisaties in de uitvaartzorg herkennen dat risico en roepen dan ook op om verantwoord om te gaan met het schenken van alcohol rond uitvaartplechtigheden en dit bij voorkeur - in overleg met de nabestaanden - achterwege te laten.

Door een uitzondering te maken voor uitvaarten toont de overheid oog te hebben voor de moeilijke situatie van nabestaanden in coronatijd. De uitvaartbranche heeft het ministerie van BZK meermaals gewezen op het belang van de uitvaartplechtigheid voor de rouwverwerking van nabestaanden en waardeert het dan ook zeer dat deze uitzondering is gemaakt.

Afstand houden is lastig: door de spanning van het moment vergeet je de regels, omdat je wilt troosten denk je “even kan wel”, omdat je ziet dat dit zo’n moeilijk afscheid is zeg je er niets van … En toch, in het belang van ons allemaal: laten we met zijn allen de 1,5 meter afstand bewaren.

Update 29 september 2020

De bespreking van de uitvaart aan huis kan gehouden worden met de tot het huishouden behorende gezinsleden aangevuld met twee gasten en de uitvaartverzorger. 

Het bespreken van de uitvaart kan ook op kantoor Weidstraat 17 in IJsselstein, met maximaal 3 personen. Volgens RIVM normen. 

Whatsapp beeldbellen is uiteraard ook mogelijk. 


De extra maatregelen hebben wel invloed op condoleancebijeenkomsten  die thuis worden gehouden. Thuis mogen er maximaal 3 extra personen (die  niet tot het huishouden behoren en vanaf 13 jaar) worden ontvangen. 


Reeds bestaande regels:

Regels per 1 juli: geen maximumaantal bezoekers

Voorwaarden:

 • Het  aantal mensen dat aanwezig mag zijn hangt af van de  beschikbare  ruimte. Er moet voldoende ruimte zijn om de anderhalve meter  afstand te  kunnen garanderen. 
 • Iedereen moet kunnen zitten. 
 • Er moet vooraf worden ‘gereserveerd’. Kortom mensen moeten vooraf aangeven dat ze aanwezig zijn bij de uitvaart. 
 • Triage, alle bezoekers moet worden gevraagd of ze symptomen hebben van covid-19 (de gezondheidscheck).
Ter aanvulling: 
 • De anderhalve meter regel geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden. 

Kan niet aan alle regels hierboven voldoen

Wanneer een locatie niet aan de bovenstaande regels kan voldoen gelden de volgende twee regels. 

 • Uitvaart binnen (bijvoorbeeld in een aula): maximaal 100 belangstellenden als iedereen anderhalve meter afstand van elkaar kan houden
 • Uitvaart in buitenlucht: maximaal 250 belangtellenden als iedereen anderhalve meter afstand kan houden.
 Ter aanvulling: 
 • De anderhalve meter regel geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden.

Handen schudden is nu niet mogelijk. Als alternatief kunt u uw hand op uw hart leggen of het namasté gebaar maken.


Welke aanvullende alternatieven bieden wij aan?

Onze Herinneringsboom te  zien in ons kantoor aan de Weidstraat, stuurt u ons een mail  (info@landsmanuitvaartzorg.nl) en wij schrijven uw naam op een kaartje  welke wij in de boom zullen hangen, mits wij de uitvaart verzorgen  uiteraard. In het hart van de boom staat de naam van de overledene. Op  de dag van de uitvaart plaatsen wij de boom voorzien van alle  naamkaartjes naast de kist. Ook een eventuele aanvulling in de vorm van  een korte herinnering noteren wij. Of stuur uw kaartje naar Landsman  Uitvaartzorg, Weidstraat 17  3401 DL IJsselstein. 

Wij bieden de  optie aan om uitvaartdiensten live te streamen. Op deze manier kan  iedereen toch op hetzelfde moment afscheid nemen van een dierbare.

De  uitvaartdienst kan worden gefilmd en opgenomen zodat het mogelijk is om  de beelden op ieder gewenst moment terug te kijken of te tonen aan  personen die niet aanwezig waren.

Onze uitvaartfotograaf, Spike Fotografie, kan de dienst voor u vastleggen en een fotoboek maken van de uitvaart.

================================================================

Overlijden door coronavirus?

Bron: BGNU (Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen)

Het risico dat iemand die besmet is met het coronavirus overlijdt, lijkt ongeveer even groot als bij een “gewone” griep. Maar tegen het coronavirus bestaat nog geen effectieve behandeling en dus is het belangrijk om besmettingen te voorkomen. Als iemand die het coronavirus onder de leden heeft, overlijdt, worden er daarom extra maatregelen genomen.

Risico op besmetting na overlijden

De meeste mensen die overlijden door een besmetting met het coronavirus, overlijden in een ziekenhuis. De overledene draagt het virus nog wel bij zich maar de besmetting is beperkt aangezien het virus wordt overgedragen via hoesten en niezen. Bij de verzorging van de patiënt hebben verplegers zich extra beschermd. Na het overlijden blijft dat zo. Mensen die met de overledene in aanraking komen, zoals overledenenverzorgers, dragen beschermende kleding. Ook in contact met nabestaanden zullen zij voorzichtig zijn en kunnen bijvoorbeeld een mondkapje dragen. Zij zullen u een hand geven met een handschoen om zowel u als zichzelf te beschermen tegen mogelijke besmetting.

Thuis opbaren?

Gelukkig kunt u uw overledene nog steeds thuis opbaren. GGD en RIVM zien geen redenen om dit niet te doen. Uiteraard houdt BGNU de berichtgeving van het RIVM hierover in de gaten. De overledene kan ook in een uitvaartcentrum opgebaard worden. Als de overledene nog niet is verzorgd in het mortuarium van het ziekenhuis, vindt ook de verzorging in het uitvaartcentrum plaats.

Voorzorgsmaatregelen bij het bespreken van de uitvaart

U als nabestaande heeft nauw contact gehad met de overledene tijdens zijn ziekte en mogelijk ook daarvoor. Bij een besmetting is de GGD direct in actie gekomen en heeft contact-onderzoek gedaan bij de familieleden en overige personen met wie de patiënt/overledene in contact is geweest.
De uitvaartverzorger zal u vragen of u inderdaad gecheckt bent alvorens hij met u de uitvaart gaat regelen. Hij moet u deze vraag stellen gezien het besmettingsrisico. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Via deze link komt u op de pagina van de Rijksoverheid