06-39376800

Melden van overlijden:
06 - 39 37 68 00

Via dit nummer kunt u mij dag en nacht bereiken.
Ik help u stap voor stap verder.

Informatie

Coronavirus en uitvaartbranche 

In de uitvaartbranche heeft men op verschillende fronten te maken met het Coronavirus, zoals:

  • Mogelijke overdracht van het Coronavirus van de overledene naar medewerker(s);
  • Mogelijke overdracht van het Coronavirus van de overledene naar nabestaanden;
  • Overdracht van het Coronavirus van een besmette medewerker naar derden en visa versa;
  • Overdracht van het Coronavirus binnen grote groepen personen;
  • U kunt dan denken aan bijeenkomsten zoals condoleances, uitvaartdiensten, crematiediensten, begrafenissen en afscheidsdiensten / kerkdiensten.

Door kennis te hebben van het besmettingsgevaar, het beschikken over de juiste beschermingsmiddelen en het nemen van correcte beschermingsmaatregelen kan mogelijk worden voorkomen dat u en derden worden besmet met het Coronavirus.

(Bron: Overledenenzorgpro.nl)

Overlijden door coronavirus?

Bron: BGNU (Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen)

Het risico dat iemand die besmet is met het coronavirus overlijdt, lijkt ongeveer even groot als bij een “gewone” griep. Maar tegen het coronavirus bestaat nog geen effectieve behandeling en dus is het belangrijk om besmettingen te voorkomen. Als iemand die het coronavirus onder de leden heeft, overlijdt, worden er daarom extra maatregelen genomen.

Risico op besmetting na overlijden

De meeste mensen die overlijden door een besmetting met het coronavirus, overlijden in een ziekenhuis. De overledene draagt het virus nog wel bij zich maar de besmetting is beperkt aangezien het virus wordt overgedragen via hoesten en niezen. Bij de verzorging van de patiënt hebben verplegers zich extra beschermd. Na het overlijden blijft dat zo. Mensen die met de overledene in aanraking komen, zoals overledenenverzorgers, dragen beschermende kleding. Ook in contact met nabestaanden zullen zij voorzichtig zijn en kunnen bijvoorbeeld een mondkapje dragen. Zij zullen u een hand geven met een handschoen om zowel u als zichzelf te beschermen tegen mogelijke besmetting.

Thuis opbaren?

Gelukkig kunt u uw overledene nog steeds thuis opbaren. GGD en RIVM zien geen redenen om dit niet te doen. Uiteraard houdt BGNU de berichtgeving van het RIVM hierover in de gaten. De overledene kan ook in een uitvaartcentrum opgebaard worden. Als de overledene nog niet is verzorgd in het mortuarium van het ziekenhuis, vindt ook de verzorging in het uitvaartcentrum plaats.

Voorzorgsmaatregelen bij het bespreken van de uitvaart

U als nabestaande heeft nauw contact gehad met de overledene tijdens zijn ziekte en mogelijk ook daarvoor. Bij een besmetting is de GGD direct in actie gekomen en heeft contact-onderzoek gedaan bij de familieleden en overige personen met wie de patiënt/overledene in contact is geweest.
De uitvaartverzorger zal u vragen of u inderdaad gecheckt bent alvorens hij met u de uitvaart gaat regelen. Hij moet u deze vraag stellen gezien het besmettingsrisico. Wij vragen hiervoor uw begrip.